Augustus 2007 :
Belgische Openkampioenschappen
Antwerpen 2,3,4 & 5 augustus 2007
De kadettenploeg eerste van Vlaams Brabant en 7de van Belgie !

Uitslagen/résultats

Août 2007 :
Championnats de BelgiqueOpen
Anvers 2,3,4 & 5 août 2007

Notre équipe cadets première de la province et 7ème belge !

Recordpogingen SCSG - Hofstade 31 Juillet
Femke Koeks schitterend op
200m Vlinder
/ Uitslagen


Tentative de records SCSG - Hofstade 31 juillet
Femke Koeks superbe en
200m Papillon
/ Résultats
Juli 2007 :
Belgische Jeugdkampioenschappen
Mol 26,27,28 & 29 juli 2007
Maxime Lejeune bevestigt zijn Belgische titel op 200m wissel !

Maxime Lejeune
Uitslagen/résultats
Foto album/album photos
Juillet 2007 :
Championnats de Belgique jeunes
Mol 26,27,28& 29 juillet 2007

Maxime Lejeune confirme son titre de Champion de Belgique en 200m 4N !

"B circuit" (Meise 24-06-07)
Mooie einde van het seizoen voor onze
"B" zwemmers !
Loïc TAHON : lood visje op 200m vrij.
Uitslagen - Foto's

"B circuit" (Meise 24-06-07)
Superbe fin de saison pour nos
nageurs "B" !
Loïc TAHON : temps "A" en 200m N.L.
Résultats - Photos

Huldiging van de sportkampioenen 2007 in Beersel :
Femke KOEKS
is er weer bij !

Cérémonie de récompense des champions à Beersel :
Femke Koeks
une fois de plus à l'honneur !

"B circuit" (Londerzeel 27-05-07)
Elliott drie keer op podium, Nedzla goud, Mark-Julien brons en veel tijd's verbeteringen!
Uitslagen - Foto's

Elliott et Nedzla
"B circuit" (Londerzeel 27-05-07)
Elliott trois fois sur le podium, Nedzla en or Mark-Julien en bronze et beaucoup d'améliorations chronométriques !
Résultats - Photos

"Challenge Tremplin" laatste deel
Schitterend prestatie van de onze jonge zwemmers die 18 keer op het podium mogen.
SCWR eindigd voor zijn tweede deelname aan de Challenge op de tweede plaats.
Proficiat zwemmers, trainers en ouders !
Foto's

"Challenge Tremplin" dernière manche
Superbe prestation de nos jeunes nageurs qui montent à 18 reprises sur le podium. Le SCWR termine pour sa 2ème participation au challenge à la deuxième place.
Bravo aux nageurs, entraineurs et parents !
Album photos


Steak-house 2007
Heel groot succes van onze jaarlijks steak-house, wij danken iedereen voor aanwezigheid, hulp en sympatie !

Steak-House 2007
Très grand succès de notre steak-house annuel, nous remercions chacun pour sa présence, son aide et sa sympatie !

Derde deel "Super Prestige" in Ostende
Mooie prestaties van de zwemmers in het "ZOUT"water van Ostende !!!
Uitslagen - Foto's

Troisième manche du "Super Prestige" à Ostende
Belles prestations de nos nageurs dans l'eau "SALEE" d'Ostende !!!
Résultats - Photos

Tweede deel "Super Prestige" in Hasselt
Brieuc en Gert-Jan terug op competitie !
Uitslagen - Foto's

Deuxième manche du "Super Prestige" à Hasselt
Brieuc et Gert-Jan de retour en compétition
Résultats - Photos

Maxime Lejeune met de Nationale Ploeg in Bratislava

Maxime Lejeune avec l'équipe nationale à Bratislava

"B circuit" (Sint Pieters Leeuw 06-05)
Medailles voor Nedzla,Elliott,Gaetan en Jarno

Uitslagen - Foto's


"B-circuit" (Leeuw Saint Pierre 06-05)

Médailles pour Nedzla,Elliott,Gaetan et Jarno
Résultats - Photos

Interdistrict 2007 (Aarschot 01-05)
Vlaams Brabant behaalt zijn beste uitslag!
(4de plaats algemeen rangschiking)
Proficiat aan Maxime eerste op 100m schoolslag, aan Femke vierde op 100m Vlinderslag en aan Yves trainer van de selectie.

Uitslagen - Foto's


Interdistrict 2007 (Aarschot 01-05)

Le Brabant Flamand obtient son meilleur résultats ! (4ème au classement général)
Toutes nos félicitations à Maxime pour sa victoire en 100m brasse à Femke quatrième en 100m Papillon et à Yves entraineur de la sélection.
Résultats - Photos


Vlaams-Brabantse Classic Swimming Meeting VBCSM-2007 Aarschot (28 & 29-04-07)
Alle zwemmers van SCWR plaatsen zich voor de finales !
Uitslagen : Zaterdag / Zondag- Foto's


Vlaams-Brabantse Classic Swimming Meeting VBCSM-2007 Aarschot (28 & 29-04-07)
Tous les nageurs du SCWR se retrouvent en finales !
Résultats : Samedi / Dimanche- Photos


"ZOLA"
Antwerpen ( 20&21-04-07 )
Zyna Devos "is back ! "
Uitslagen - Foto's


"ZOLA" Anvers ( 20&21-04-07 )

Zyna Devos "le retour !"
Résultats - Photos

"Open wedsrijd" Asse-Ternat ( 15-04-07 )
Tine GULDENTOPS goude medaille op
200m wissel !

Uitslagen

"Compétition Open " Asse-Ternat ( 15-04-07 )
Tine GULDENTOPS médaille d'or au
200m 4 nages !

Résultats

"Sprintcup" Landen ( 02-04-07 )
SCWR sprint naar de derde plaats in de ploegenrangschikking !
Uitslagen

"Sprintcup" Landen ( 02-04-07 )
Le SCWR "sprinte"à la troisième place du challenge interclubs !
Résultats

"Challenge Tremplin" deel 4
Weer een groot pak medailles!
Uitslagen - Foto's

"Challenge Tremplin" 4ème manche
A nouveau une belle moisson de médailles!
Résultats - Photos

18 februari 2007 "B-circuit" in Kapellen
Proficiat aan al de deelneemers! Uitslagen

18 février 2007 "B-circuit" à Kappelen
Bravo à tous les participants! Résultats

11 februari 2007 "B-circuit" in Hofstade
Eerste competitie voor een groot deel van onze deelnamers ! Uitslagen

11 février 2007 "B-circuit" à Hofstade
Première compétition pour un grand nombre de nos participants ! Résultats
9, 10 en 11 februari 2007
SCWR komt terug van Bonn met 13 medailles, een finale open en een "A" tijd !
Proficiat aan alle zwemmers en dank aan de supporters !
Foto's
9, 10 et 11 février 2007
Le SCWR revient de son périple à Bonn avec 13 médailles, une finale open et un temps "A"
Bravo aux nageurs et merci aux accompagnateurs !
Photos
Maandag 05 februari 2007
SCWR geeerd tijdens uitrijking van sportprijzen gemeente Braine l'Alleud, MAXIME LEJEUNE Brons categorie jong
individueel talent !
Lundi 06 février 2007
SCWR mis à l'honneur lors de la soirée de remise des mérites sportifs de la commune de Braine-l'Alleud : MAXIME LEJEUNE troisième de la catégorie espoirs individuels !

Vlaamse jeugdkampioenschappen Antwerpen 2007
Geen medailles maar veel tijd verbeteringen voor onze drie zwemmers !
Uitslagen - zaterdag - zondag

Championnats flamands Anvers 2007
Pas de médailles mais de nombreuses améliorations chronomètriques pour nos 3 participants !
Résultats : samedi - dimanche

"Challenge Tremplin" deel 3
Een organisatie van hoog niveau, veel zware prestaties en SCWR die op het podium van de clubs staat !
Uitslagen - dag 3 - Per zwemmer - Foto's

"Challenge Tremplin" 3ème manche
Une organisation sans faille, beaucoup de bonnes prestations et le SCWR qui monte sur le podium des clubs !
Résultats : Manche 3 - Par nageur - Photos

Provinciaal kampioenschap : dag 3
18 medailles waarvan 4 titels
Uitslagen VM - NM - Foto's
Championnats provinciaux : 3ème journée
18 médailles dont 4 titres
Résultats Matin - Après midi - Photos
Provinciaal kampioenschap : dag 2
20 medailles waarvan 7 titels
Uitslagen VM - NM / Foto's
Championnats provinciaux : 2ème journée
20 médailles dont 7 titres
Résultats Matin - Après midi / Photos
Flanders Swimming Cup Antwerp
SCWR mag acht keer op het podium en neemt drie Vlaamse titels, SCHITTEREND !
Uitslagen : vrijdag - zaterdag - zondag
Flanders Swimming Cup Antwerp
Le SCWR monte 8 x sur le podium et empoche trois titres, FORMIDABLE !
Résultats:
vendredi - samedi - dimanche
Provinciaal kampioenschap : dag 1
SCWR zorgt voor 18 medailles waarvan 6 titels
Uitslagen VM - NM / Foto album 1 - Foto album 2
Championnats provinciaux : 1ère journée
Le SCWR récolte 18 médailles dont 6 titres
Résultats Matin - Après midi / Album photos 1 - Album photos 2